Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije je dragovoljna udruga hrvatske temeljne policije MUP-a, PU Brodsko-posavske iz Domovinskog rata i pripadnika drugih ustrojstvenih oblika MUP-a RH „JAKE SNAGE MUP-a“ iz Domovinskog rata, koji se radi zaštite i promicanja interesa članova i drugih interesa i ciljeva, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje udruge.

GrbCILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Temeljno programsko usmjerenje Udruge je sveobuhvatno i neprekidno djelovanje predsjednika i svih tijela Udruge, kako bi se:

- promicalo temeljne vrijednosti Domovinskog rata,

- promicala herojska djela, žrtve i ideale pripadnika hrvatske policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

- zaštitio društveni status, dostojanstvo, čast, ugled i vitalni interesi članova Udruge kao i interesi obitelji poginulih, nestalih, ranjenih te teško bolesnih pripadnika policije.

Osnovni ciljevi Udruge su:

Okupljanje što većeg broja članova Udruge;

- dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika policije, tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

- zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika policije,te pomoć u njihovoj prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

- okupljanje i povezivanje svih ogranaka na području Brodsko-posavske županije u Udrugu hrvatski branitelja Domovinskog rata policije radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata;

- organizirano pružanje potpore i pomoći bivšim pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema;

- materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

- posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih pripadnika policije iz Domovinskog rata;

- iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

- promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj;

- očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesa Udruge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije djeluje na području Brodsko-posavske županije, te za sada okuplja 350 članova.

Povratak na naslovnicu