Primjer popunjavanja uplatnice prilikom plaćanja članarine:

uplatnica2021

PRAVA I OBAVEZA ČLANA UDRUGE

Redovni član Udruge ima pravo:

- birati i biti biran u sva tijela Udruge
- sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima
- biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim odlukama i zauzetim stajalištima
- tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takova propisana ovim Statutom ili drugim vezanim dokumentima

Član Udruge ima obveze:

- provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge
- pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i dugih općih akata
- provoditi odluke Tijela Udruge
- čuvati interese i ugled Udruge
- poštovati moralni kodeks ponašanja u Udruzi
- redovito plaćati godišnju članarinu (osim počasnih članova), najkasnije do 31. ožujka tekuće godine

Povratak na naslovnicu