Sud časti Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije je Tijelo udruge koje odlučuje o povredama odredbi Statuta i ostalih općih akata.
Grb
Sud časti UHBDRP BPŽ ima tri (3) člana: predsjednika i dva (2) člana:

1. Zrinko Kapetanić - predsjednik
2. Josip Duspara - član
3. Božidar Teskera - član


Član Suda časti ne može istodobno biti član drugog Tijela ili dužnosnik udruge.

Sud časti o svom radu podnosi izvješće predsjedniku i Skupštini udruge.


Sud časti udruge:

  • vodi stegovne postupke prema posebnom Pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti članova Udruge
  • odlučuje o prizivima članova Udruge
  • odlučuje o autentičnosti izjava članova Udruge

Sud časti je u suđenju neovisan i podložan pravilima Statuta udruge.

Sud časti postupa po pismenim i obrazloženim zahtjevima nadležnih Tijela i dužnosnika udruge.

Sud časti sudi u vijeću, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Mandat članova Suda časti udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti.


Povrata na naslovnicu