Izvršni odbor Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije je izvršno Tijelo udruge.


Izvršni odbor UHBDRP BPŽ broji devet (9) članova i čine ga: predsjednik, dva (2) dopredsjednika, tajnik, rizničar i četiri (4) člana:

1. Vlatko Krznarić - predsjednikGrb
2. Zdravko Kamenjaš - dopredsjednik
3. Miroslav Matić - dopredsjednik
4. Željko Sekulić - tajnik
5. Tomislav Rajh - rizničar
6. Ivica Franjić - član
7. Martin Živić - član
8. Saša Kolar - član
9. Ivica Đaković - član


Administrativno-poslovna tajnica: Dubravka Kovačić


Izvršni odbor udruge je izvršno Tijelo koje pokreće i održava aktivnosti na ostvarenju svih ciljeva udruge, rješava tekuće organizacijsko-tehničke i administrativne poslove, zaduženo je za uspostavu i održavanje suradnje sa drugim Udrugama, organizacijama i tijelima državne uprave, Vlade i Sabora Republike Hrvatske.


Izvršni odbor udruge:

 • donosi opće i pojedinačne akte i odluke udruge u skladu sa Statutom udruge,
 • brine o provedbi donesenih odluka radi ostvarivanja ciljeva udruge,
 • utvrđuje prijedlog teksta Statuta i izmjena i dopuna Statuta udruge,
 • priprema sjednice Skupštine udruge,
 • predlaže Skupštini udruge godišnji plan rada i drugih aktivnosti udruge,
 • upravlja imovinom udruge i predlaže Skupštini financijski plan za slijedeće razdoblje,
 • provodi odluke Skupštine udruge,
 • pokreće različite projekte udruge,
 • imenuje povjerenstva za izvršenje pojedinih zadataka i aktivnosti udruge,
 • povezuje djelatnosti Tijela udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihov rad,
 • osigurava uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća,
 • predlaže kandidate za dodjelu priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima i pravnim osobama koji su bitno pridonijeli uspješnom ostvarivanju ciljeva udruge,
 • obavlja i druge zadaće u skladu sa odredbama Statuta udruge.

Izvršni odbor udruge na prijedlog predsjednika udruge može razriješiti najviše tri člana ili dužnosnika Izvršnog odbora radi neizvršenja obveza ili u drugim slučajevima kada je potrebno zaštititi prava, interese i ugled udruge, te na njegovo mjesto imenovati drugog člana.

Izvršni odbor udruge pokreće vođenje stegovnog postupka pred Sudom časti udruge na prijedlog predsjednika udruge.

Izvršni odbor za svoj rad odgovora Skupštini udruge.

Mandat članova Izvršnog odbora udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti.


Povrata na naslovnicu