DSC 0002U prostorijama udruge u Novoj Gradiški, 9. siječnja 2015. godine s početkom u 17:00 sati, održana je 4. sjednica Izvršnog odbora UHBDRP BPŽ.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Željko Golubičić, a istoj su nazočili dopredsjednici Robert Anton Čečatka i Robert Matošević, Tomislav Rajh, rizničar, te članovi I.O. Đuro Keser (vodio zapisnik), Ivica Bošnjak i Martin Živić.

Uz navedene članove I.O. sjednici su nazočili Mirko Cimbal i Ivica Bertović, članovi Nadzornog odbora, te Vlatko Krznarić, Zvonko Čulina i Vlado Radošić, članovi udruge.

Na samom početku sjednice, nakon usvajanja opsežnog dnevnog reda, pristupilo se raspravi i usvajanju zapisnika s održane 3. sjednice Izvršnog odbora, a potom se prešlo na 2. točku, koja je obuhvaćala Izvješće o prihodima i rashodima te vođenju knjigovodstvenih evidencija UHBDRP BPŽ za razdoblje od 01.01.2014.g. do 31.05.2014.g., te analiza i usvajanje istog.

Točka 3. je obuhvatila Financijsko izvješće ZUHBDRP RH za 2014.g. u svezi održanih 4. Sportskih igara u Sl. Brodu, te je nakon detaljne analize i jednoglasno usvojena.

Pod 4. točkom dnevnog reda je predsjednik Željko Golubičić podnio Izvješće o izradi spomen obilježja-ploče Ivanu Kovaču u PPRP Slobodnica, kojim je upoznao nazočne o pokrenutoj inicijativi za izradu spomen obilježja poginulom suborcu, koje imamo namjeru izraditi i postaviti u Postaji prometne policije Slobodnica, a čiju realizaciju izrade dokumentacije je preuzela pridružena članica Katica Golubičić. Nakon rasprave, izvješće je jednoglasno usvojeno.

Nadalje je pod točkom 5. obrađeno i jednoglasno usvojeno Izvješće o ustupanju slobodnog prostora za novo sjedište UHBDRP BPŽ u Slavonskom Brodu, gdje je bilo govora o pokrenutim aktivnostima prema Gradu Slavonskom Brodu, oko ishođenja novih službenih prostorija udruge. U raspravi se zaključilo da se aktivnosti nastave, a do daljnjeg, službene prostorije ostaju u Novoj Gradiški, uz napomenu da je Grad Nova Gradiška pokrenuo inicijativu za preseljenje sjedišta naše udruge u nove zajedničke prostorije u „Domu hrvatskih branitelja“.

Predsjednik je tijekom 6. točke dnevnog reda podnio Izvješće o proslijeđenim zahtjevima za sufinanciranje rada Udruge u 2015.g., gdje je nazočne upoznao kako su nadležnim institucijama pravovremeno upućeni službeni zahtjevi za sufinanciranje rada udruge, te je uz kraću raspravu izvješće jednoglasno usvojeno.

7. točka dnevnog reda je obuhvatila Izvješće o vođenju web stranice kao i izradi nove facebook stranice Udruge, a o učinjenim aktivnostima na web stranici udruge: www.udruga-policije-bpz.hr, nazočne je upoznao Vlatko Krznarić, zadužen od strane I.O. za medije i odnose s javnošću, koji je prezentirao dosadašnja tehnička rješenja i poboljšanja na stranici. Predstavio je u svom izlaganju i novoizrađenu facebook stranicu udruge pod nazivom "Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ", putem koje bi se također izvještavali članovi, ali i šira javnost o svim aktivnostima i radu udruge. Kako bi se ostvario što bolji kontakt s našom udrugom, predložio je izradu službenih mail adresa za sve dužnosnike. Nakon prezentacije i kraće rasprave, jednoglasno je usvojena i ova točka dnevnog reda.

Izvješće o aktivnostima dužnosnika i članova UHBDRP BPŽ u proteklom periodu (od održane 3. sjednice IO) predsjednik je apsolvirano pod točkom 8., dok se pod točkom 9. raspravljalo o Aktivnostima udruge, gdje je izložen Plan aktivnosti udruge u narednom razdoblju.

Sjednica je privedena kraju i ostala je zadnja točka dnevnog reda "Različito", pod kojom se razgovaralo o općenitim pitanjima iz rada udruge.

DSC 0002

Povrata na naslovnicu