GrbU Slavonskom Brodu održana 1. sjednica Izvršnog odbora Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije u 2024.g.

U srijedu, 31. siječnja 2024. godine s početkom u 18:00 sati u službenim prostorijama "Sindikata metalaca" u Slavonskom Brodu održana je 1. sjednica Izvršnog odbora Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije u 2024. godini.

Na sjednici su nazočili: Vlatko Krznarić (predsjednik), Zdravko Kamenjaš (dopredsjednik), Željko Sekulić (tajnik), Tomislav Rajh (rizničar), te članovi Martin Živić, Ivica Franjić, dok su svoj izostanak opravdali: Miroslav Matić (dopredsjednik) i Ivica Đaković.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik udruge Vlatko Krznarić, koji je u skladu sa usvojenim Dnevnim redom podnio izvješće o radu i provedenim aktivnostima, te Izvješće o financijskom poslovanju udruge u proteklom razdoblju. Sva izvješća su nakon kraće rasprave jednoglasno usvojena.

Raspravljalo se potom o Planu rada u kojem su detaljno navedene sve planirane aktivnosti i projekti koji će se provoditi tijekom 2024. godine. Isti je jednoglasno usvojen, a cjelokupnom članstvu biti će prezentiran na Izvještajnoj skupštini udruge, koja će biti održana početkom mjeseca travnja 2024. godine.

Pod točkom razno raspravljano je o kandidiranju projekata temeljem Javnih natječaja i poziva za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a potom je usvojena Odluka o izmjenama Pravilnika o članskoj znački i iskaznici o čemu ćemo detaljnije pisati i informirati članstvo naše udruge u narednom članku.