Naziv udruge: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije

Skraćeni naziv: UHBDRP BPŽ

Sjedište: 35000 Slavonski Brod, Stjepana Marjanovića 2

Osoba ovlaštena za zastupanje: VLATKO KRZNARIĆ, predsjednik

Datum osnivačke skupštine: 20.05.2006.g.


OIB: 39733603086
Registarski broj: 12000944
Matični broj: 02091518
RNO broj: 0073172
Žiro račun: HR7923400091110228118 - PBZ


Ciljevi i djelatnost:


Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije je dragovoljna udruga nekadašnjih pripadnika hrvatske temeljne policije MUP-a RH PU brodsko-posavske i pripadnika drugih ustrojstvenih oblika MUP-a RH — "JAKE SNAGE MUP-a" iz Domovinskog rata.

Udruga je osnovana 20. svibnja 2006.g. u Novoj Gradiški gdje je imala sjedište sve do 7. ožujka 2020.g., kada se Odlukom Skupštine mijenja adresa sjedišta koja sada glasi: Slavonski Brod, Stjepana Marjanovića 2.

Temeljno programsko usmjerenje udruge je sveobuhvatno i neprekidno djelovanje predsjednika i svih tijela udruge, kako bi:

 • promicali temeljne vrijednosti i istinu o obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu,
 • promicali herojska djela, žrtvu i ideale pripadnika hrvatske policije u obrani suvereniteta i samostalnosti Republike Hrvatske,
 • zaštitili društveni status, dostojanstvo, čast, ugled i vitalne interese članova udruge, obitelji poginulih, nestalih, ranjenih i teško bolesnih pripadnika hrvatske policije.

Osnovni ciljevi su:


 • okupljanje što većeg broja članova udruge;
 • dostojno obilježavanje i trajno sjećanje na žrtve, stradanja, ranjene, poginule, nestale ali i na pobjede, podvige, uspjehe, herojska djela i ideale pripadnika policije, tijekom Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 • zaštita statusa, dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika policije,te pomoć u njihovoj prilagodbi mirnodopskim uvjetima, poticanju školovanja, specijalizacije i primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-a, MORH-a i drugim državnim službama, posebno cijeneći njihova ratna iskustva i doprinos u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 • okupljanje i povezivanje svih ogranaka na području Brodsko-posavske županije u Udrugu hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije radi promicanja i održavanja njihova ratnog identiteta te sprječavanja zaborava njihova doprinosa u obrani i oslobađanju Domovine Hrvatske tijekom Domovinskog rata;
  organizirano pružanje potpore i pomoći bivšim pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava policije radi prevladavanja njihovih socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i drugih životnih problema;
 • materijalna pomoć socijalno najugroženijim pripadnicima policije iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;
 • posmrtna pripomoć članovima obitelji poginulih pripadnika policije iz Domovinskog rata;
 • znošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, pravnih, ekoloških i gospodarskih vrednota i drugih općih interesa hrvatskih građana u Republici Hrvatskoj;
 • očuvanje slobodne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske, poticanje razvoja demokracije, zaštite sloboda, prava i dužnosti hrvatskih građana, ustavnosti i zakonitosti te vladavine prava, kao preduvjeta za ostvarenje temeljnih ciljeva i interesau druge, stradalnika Domovinskog rata i svih građana Republike Hrvatske.

Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije trenutno u svom članstvu okuplja 300 članova. Područje djelovanja udruge je Brodsko-posavska županija, odnosno cjelokupno područje Republike Hrvatske.