Grb
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOOVINSKOG RATA
POLICIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
N A D Z O R N I  O D B O R

 
Slavonski Brod, 12. svibnja 2022. godine
  
Sukladno članku 40. Statuta Udruge, Nadzorni odbor podnosi Izvješće o nadzoru materijalno financijskog poslovanja i gospodarenja imovinom Udruge u 2020. i 2021. godini:
 
Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:
 
• da je protekla 2021. godine, kao i 2020. godina obilježena ograničenim radom i djelovanjem udruge zbog epidemije bolesti COVID-19, odnosno aktivnosti su se provodile u bitno manjem obimu i sudjelovanjem minimalnog broja članova,
• Izvršni odbor je također smanjio sjednice na kojima je vršio pripreme i organizaciju za aktivnosti udruge,  
• ipak se nastavilo sudjelovanje na značajnijim obilježavanjima obljetnica iz Domovinskog rata na našem području i šire (30. obljetnica početka Domovinskog rata u Pakracu, 26 obljetnica VRO Bljesak, 30. obljetnica stradavanja 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, proslava 30. obljetnice OSRH u Zagrebu, obilježavanje 30. obljetnice početka Domovinskog rata u Glini, sudjelovanje na 25. Memorijalnom turniru u Aržanu, sudjelovali na 10. sportskim susretima ZUHBDRP RH u Vukovaru, sudjelovali u koloni sjećanja u Vukovaru i dr.,  
• sudjelovali na više sportskih događanja i natjecanja, 
• sudjelovali u drugim raznima aktivnostima zajedno sa ostalim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata, tijekom godine.       
 
Uvidom u Financijsko izvješće, Blagajnički izvještaj i Izvatke po transakcijskom računu u Privrednoj banci Zagreb, vidljivo je da su se aktivnosti i transakcije odvijale uredno preko žiro računa Udruge, te su sve poslovne transakcije i promjene evidentirane (prihodi i rashodi). Stanje žiro računa na početku godine je bilo pozitivno, te je i kraj godine dočekan u plusu.     
Što se tiče pokretne imovine u vlasništvu udruge (inventar, namještaj i ino.), nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu.    
 
Isto tako članovi Nadzornog odbora nisu zaprimili niti jednu pritužbu (od članova ili drugih osoba) na rad ili moguću zlouporabu rada od strane vodstva Udruge ili njenih članova.  
 
Z A K L J U Č A K  
 
Udruga je isto kao i prethodnih godina, nastavila intenzivno raditi i provoditi aktivnosti navedene u Statutu, te je i 2021. godinu mada u manjem intenzitetu zbog epidemije bolesti COVID-19, odradila izuzetno dobro i na zadovoljstvo njenih članova. Sve aktivnosti se mogu pratiti na web stranici Udruge, te je također potrebno pohvaliti i administratora koji održava web stranicu Udruge, te  možemo samo poželjeti da Udruga i njezina tijela nastave i dalje ovako raditi i u buduće.
 
U Slavonskom Brodu, 12. svibnja 2022.g.

Predsjednik Nadzornog odbora

PERO LUKIĆ, v.r.


Povrata na naslovnicu