Grb


UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOOVINSKOG RATA
POLICIJE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
N A D Z O R N I  O D B O R

Slavonski Brod, 6. ožujka 2020. godine

Sukladno članku 40. Statuta Udruge, Nadzorni odbor podnosi Izvješće o nadzoru materijalno financijskog poslovanja i gospodarenja imovinom Udruge u 2019. godini.

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je slijedeće:

• da je 9. siječnja 2019. godine održana Izvanredna skupština na kojoj je izabrano novo vodstvo udruge. Izabrani novi predsjednik (bivši dao ostavku iz osobnih razloga), članovi izvršnog odbora i drugih tijela udruge,
• da je Izvršni odbor održavao sjednice na kojima je vršio pripreme za predstojeće aktivnosti udruge, kao i analize nakon odrađenih aktivnosti,
• nastavili sudjelovati na značajnijim obilježavanjima obljetnica iz Domovinskog rata na našem području i šire,
• organizirali, kao i sudjelovali na više promocija raznih kulturnih događanja, kao što su promocije zbirki pjesama, predstavljanju i promociji knjiga, dokumentarnih filmova i inog na temu Domovinskog rata i sl.,
• organizirali i sudjelovali na više sportskih događanja i natjecanja,
• sudjelovali u drugim raznima aktivnostima zajedno sa ostalim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata, tijekom godine.

Uvidom u Financijsko izvješće, Blagajnički izvještaj i Izvatke po transakcijskom računu u Privrednoj banci Zagreb, vidljivo je da su se aktivnosti i transakcije odvijale uredno preko žiro računa Udruge, te su sve poslovne transakcije i promjene evidentirane (prihodi i rashodi). Stanje žiro računa na početku godine je bilo pozitivno, te je i kraj godine dočekan u plusu.

Što se tiče pokretne imovine u vlasništvu udruge (inventar, namještaj i ino.), nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu, a ista se nalazi na adresi sjedišta udruge u Novoj Gradiški, Zrinska ulica broj 1.

Isto tako članovi Nadzornog odbora nisu zaprimili niti jednu pritužbu (od članova ili drugih osoba) na rad ili moguću zlouporabu rada od strane vodstva Udruge ili njenih članova.

Z A K L J U Č A K

Udruga je isto kao i prethodnih godina, nastavila intenzivno raditi i provoditi aktivnosti navedene u Statutu, te je i 2019. godinu odradila izuzetno dobro i na zadovoljstvo njenih članova. Sve aktivnosti se mogu pratiti na web stranici Udruge, te je također potrebno pohvaliti i administratora koji održava web stranicu Udruge, te možemo samo poželjeti da Udruga i njezina tijela nastave i dalje ovako raditi i u buduće.

Predsjednik Nadzornog odbora

PERO LUKIĆ, v.r.


Povrata na naslovnicu