Članska značka Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ

Clanska znacka2

Izvadak iz Pravilnika o članskoj iskaznici i članskoj znački Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije:


III. ČLANSKA ZNAČKA

Članak 6.

1) Pravo na člansku značku imaju svi aktivni članovi Udruge.

2) Članska značka je vlasništvo i materijalna imovina Udruge, a ista se članu ustupa na korištenje za vrijeme njegovog članstva u Udruzi.

3) Članska značka se izdaje na osobni (pismeni) zahtjev svakog pojedinog člana.

4) Izdavanje članske značke svakom članu Udruge, odobrava isključivo Izvršni odbor na prijedlog predsjednika Udruge, uz obrazloženje i nakon uvida u aktivnost svakog pojedinog člana.

5) Trošak izrade članske značke i pripadajućeg etuija u potpunosti snosi svaki član Udruge.

6) Člansku značku izrađuje specijalizirana tvrtka temeljem pisane narudžbenice Udruge, uz prethodnu suglasnost u svezi vizuala, cijene, kvalitete i rokova izrade.

5) Prilikom preuzimanja članske značke, svaki član vlastoručno potpisuje potvrdu o njenom preuzimanju, kojom ujedno zadužuje člansku iskaznicu Udruge na korištenje.

6) Nositelj članske značke, istom dokazuje isključivo svoje članstvo u Udruzi.

7) Strogo je zabranjeno člansku značku upotrebljavati u bilo koje druge svrhe.

8) U slučaju bilo kakve zlouporabe članske značke, primjenjuju se odredbe iz članka 10. ovog Pravilnika.

9) Član je dužan dobro čuvati člansku značku i time otkloniti svaku mogućnost zlouporabe iste od strane drugih osoba.

PRAVILNIK O ČLANSKOJ ZNAČKI (klikni ovdje) 

Zahtjev za člansku značku Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije

(klikni ovdje za preuzimanje zahtjeva)

NA VRH