GrbČlanske iskaznice Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije izrađujemo svim članovima početkom svake nove kalendarske godine.

Trošak izrade članskih iskaznica za sve članove udruge snosi Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije.

Člansku iskaznicuuručujemo svim članovima Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije nakon što svaki pojedini član izvrši svoju statutarnu obvezu plaćanja godišnje članarine.

Godišnja članarina iznosi 15,00 eura i potrebno ju je uplatiti najkasnije do 31. ožujka tekuće godine na žiro račun udruge: HR7923400091110228118 - poziv na broj: upisati OIB člana za kojeg se plaća članarina.

Članska iskaznica Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije vrijedi jednu kalendarsku godinu i prestaje biti važeća zaključno sa 31. prosincom tekuće kalendarske godine za koju je izdana.


Prednja 2024

Pozadina 2024


Povrata na naslovnicu