Članska iskaznica Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije BPŽ

Članske iskaznice izrađujemo početkom svake nove kalendarske godine svim aktivnim članovima UHBDRP BPŽ koji ispunjavaju uvjete propisane Statutom. Trošak izrade članskih iskaznica snosi udruga.

Člansku iskaznicu uručujemo članovima UHBDRP BPŽ nakon što svaki pojedini član izvrši svoju Statutom propisanu obvezu plaćanja godišnje članarine.

Godišnju članarinu u iznosu 100,00 kn potrebno je uplatiti najkasnije do 31. ožujka tekuće godine na žiro račun udruge: HR7923400091110228118 - poziv na broj: upisati OIB člana za kojeg se plaća članarina.

Članska iskaznica vrijedi jednu kalendarsku godinu i prestaje važiti zaključno s 31. prosincom tekuće kalendarske godine za koju je izdana. 

Prednja,

Poleđina

Povrata na naslovnicu

NA VRH