Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisane pristupnice za prijem u članstvo Udruge. Odluku o prijemu u člastvo donosi Izvršni odbor Udruge.

Pristupnica

Udruga ima redovne, pridružene, podupirujuće i počasne članove.

Redovnim članom Udruge može postati bilo koja osoba koja je bila pripadnik djelatnog i pričuvnog te umirovljenog sastava MUP-a RH od njenog osnutka pa do prestanka rata, a koji prihvaća načela, program i Statut Udruge, izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.

Pridruženim članom Udruge može postati osoba koja je:
- član obitelji redovnog člana Udruge,
- član obitelji poginulog, zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika MUP-a RH,
- organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i ciljeva Udruge.
Pridruženi član može birati, ali ne može biti biran u Tijela Udruge.

Podupirujući član udruge može postati fizička i pravna osoba koja svojim financijskim ili materijalnim djelovanjem organizirano sudjeluje pri realizaciji aktivnosti i ciljeva Udruge.
Podupirujući član ne može birati, niti može biti biran u Tijela Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, koja svojim djelovanjem podupire vrijednosti Domovinskog rata i rad MUP-a RH, te doprinosi ugledu Republike Hrvatske i doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruge.
Počasni član ne može birati, niti biti biran u Tijela Udruge.

Zanimljive fotke

Brojač posjeta

Članarina za 2018.

Pristupnica

Klikni za preuzimanje pristupnice