fixed background image joomla

9Sporazumi o suradnji potpisani su izmedu Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, opcih i županijskih bolnica te klinickih bolnickih centara s podrucja cijele Republike Hrvatske

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar zdravstva Milan Kujundžic, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavic Šimetin te ravnatelji i zamjenici ravnatelja opcih i županijskih bolnica, klinickih bolnica i klinickih bolnickih centara s podrucja cijele Republike Hrvatske potpisali su u ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, sporazume o suradnji na provodenju Programa preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2018. godinu. Pojedinacnim sporazumima o suradnji definiraju se uvjeti provedbe, trajanje, broj i vrste pregleda te uvjeti i nacin placanja usluga po svakoj pojedinoj županiji.

U proračunu Ministarstva hrvatskih branitelja za 2018. godinu za provedbu ove aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 21.130.000,00 kuna. U okviru ovih sredstava planirano je tijekom 2018. godine osigurati preventivni sistematski pregled za oko 25000 hrvatskih branitelja koji su u borbenom sektoru u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali više od 300 dana, kao i onih koji se nalaze u teškoj novcano-materijalnoj situaciji te ih pozvati da se odazovu pregledu radi ocuvanja, unapredenja i kontrole svog zdravlja. Samo tijekom 2017. godine u Republici Hrvatskoj umrlo je 3693 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Otkrivanjem bolesti u što ranijoj fazi znacajno je pospješuje mogucnost izljecenja, a dugorocno smanjuju ukupna financijska sredstva potrebna za lijecenje najtežih bolesti.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved je pojasnio je važnost Programa i predstavio rezultate iz 2017. godine kada je osigurana udluga obavljanja preventivnih pregleda za 17272 branitelja. „Od ukupnog broja branitelja koji su se u 2017. godini odazvali na pregled, njih 46,5 posto dobilo je preporuku provodenja dodatnih dijagnostickih pretraga, dok ih je 47,4 posto dobilo preporuku za daljnje tretmane specijaliste. Ukupno 43 posto odazvanih dobilo je preporuke o promjeni životnog stila, dok je kod tek 5,8 posto hrvatskih branitelja utvrdeno da nije potreban daljnji dijagnosticki postupak“, kazao je ministar. Naglasio je kako je upravo na temelju ovih rezultata, kao i poražavajucih podataka o smrtnosti, vidljiva potreba daljnjeg provodenja Programa u cilju prevencije i ranog otkrivanja onkoloških, kardiovaskularnih i drugih kronicnih nezaraznih bolesti, odnosno ukupne zaštite i ocuvanja zdravlja hrvatskih branitelja. „Ministarstvo hrvatskih branitelja posebnu pažnju posvecuje zaštiti i ocuvanju zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Upravo zbog toga smo pristupili donošenju Nacionalne strategije za zaštitu i ocuvanje njihovog zdravlja kojom su definirani ciljevi kao što su poboljšanje ukupne kvalitete života, smanjenje stope pobola i smrtnosti hrvatskih branitelja, dostupnost i bolja kvaliteta zdravstvenih usluga za braniteljsku populaciju unutar postojeceg zdravstvenog sustava te razvijanje akcijskog plana palijativne skrbi za braniteljsku populaciju“, istaknuo je.

Ministar zdravstva Milan Kujundžic u svom se obracanju posebno osvrnuo na važnost prevencije i prijevremenih pregleda. Istaknuo je kako ce hrvatske bolnice osim preventivnih pregleda, obaviti i sve dijagnosticke i terapijske postupke koji ce biti inicirani iz preventivnih pregleda.

O ovoj javno-zdravstvenoj akciji kao primjeru dobre prakse i široke suradnje zdravstvenog sektora i sektora branitelja govorio je pomocnih ravnatelja za kvalitetu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak. "Zadatak je Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prikupljati podatke, suradivati s bolnicama koje su provodile sistematske preglede, formirati bazu podataka te je redovito obradivati i davati Ministarstvu hrvatskih branitelja i, temeljem toga, napraviti osnovu da se krene dalje s preventivnim sistematskim pregledima“, pojasnio je.

U ime ravnatelja svih zdravstvenih ustanova koje sudjeluju u Programu, obratio se ravnatelj KBC-a „Zagreb“ Ante Corušic, izrazivši nadu da ce se što više hrvatskih branitelja odazvati na preventivne preglede u svrhu ocuvanja vlastitog zdravlja.

Nastavak je ovo Programa koji se provodio i u 2017. godini, a koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila, sukladno zakljuccima i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na temelju pilot projekta provedenog u 2016. godini. U 2017. godini preventivni sistematski pregledi provodili su se u 29 opcih i županijskih bolnica, klinickih bolnica  i klinickih bolnickih centara s kojima su potpisani sporazumi o suradnji.

Foto: Lana Dominic-Slivar

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

9

6

7

Povratak na naslovnicu

Zanimljive fotke

Članarina za 2019.

Pristupnica

Klikni za preuzimanje pristupnice

Brojač posjeta

Plan aktivnosti